Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

45.Sử dụng lính đánh thuê tư nhân: Mốt thời thượng vì "máu chiến"?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

58.Con mắt nhà nghề của các mật vụ bảo vệ tổng thống Mỹ Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ. Mark Sullivan, cựu giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ...