Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

36. THÔNG BÁO

Anh chị em bằng hữu quý mến, vì quá bận, và cần phải tập trung cho công việc  với các dự án mới, nên Đăng tôi chỉ duy trì Blog KÝ SỰ THÁNG NGÀY và Blog ĐĂNG CHO VAY để học.

Blog AN NINH DOANH NGHIỆP và Blog GIẢI TRÍ THÁNG NGÀY tạm dưng một thời gian họăc thỉnh thỏang mới post bài, vì thực sự tôi không có thời gian. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thật quá ít.

TẤT NHIÊN: mọi họat động kinh doanh của AN NINH DOANH NGHIỆP (328) vẫn  họat động bình thường và tốt đẹp
----
BA HAI TÁM (328) KỀ VAI LÀ SÁT CÁNH
TGĐ CÔNG TY AN NINH DOANH NGHIỆP
ĐIỆN THỌAI 0813366889 - 0921888868

58.Con mắt nhà nghề của các mật vụ bảo vệ tổng thống Mỹ Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ. Mark Sullivan, cựu giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ...